FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषकको सूचना

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बीउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र द्धारा दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सूचनाको बीउ बिजन निरीक्षक तथा बीउ बिजन विश्लेषकको फारम र पाठ्यक्रम यसै साथ संलग्न गरियो छ ।

लेखा परिक्षण सम्बन्धमा ।

लेखापरिक्षण एंव सम्परिक्षण सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

सूचना टाँस सम्बन्धी ।

कृषि ज्ञान केन्द्रको सूचना टाँस सम्बन्धी जानकारी ।

सूचना

अतिआवश्यक काम र स्वास्थ्य सेवा बाहेक अन्य सेवा बन्द सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages