FAQs Complain Problems

सूचना :

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना।

सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०८०/१२/०८ गते)

अनलाइन मार्फत दरखास्त भर्न यो लिङ्कमा गइ विवरण भर्नहोस ।

https://docs.google.com/forms/d/1wKgVca1nP-PJxNXC-IES7zFmcfQ-B4H3WUycERAKDWQ

तथा QR Code Scan गरि गुगल फर्म मार्फत पनि दरखास्त पेश गर्न सकिनेछ ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: