FAQs Complain Problems

सूचना :

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिंचाइको लागी स्यालो ट्युबवेल,पम्पसेट अनुदानका लागि आवेदन फारम ०८०/८१ 04/08/2024 - 13:08 PDF icon सिंचाइको लागी स्यालो ट्युबवेल,पम्पसेट अनुदानका लागि आवेदन फारम.pdf
उखु कृषक दर्ता फारम-धनकौल गा‍.पा ०८०/८१ 04/08/2024 - 13:04 PDF icon उखु कृषक दर्ता फारम.pdf
करार कर्मचारी दरखास्त फारम ०८०/८१ 03/21/2024 - 17:02 PDF icon करार कर्मचारी दरखास्त फारम.pdf
सम्पत्ती विवरण फारम ०७९/८० 07/19/2023 - 15:36 PDF icon सम्पत्ती विवरण फारम.pdf
भ्रमण आदेश मलेपफा नं. २२३ ०७९/८० 07/19/2023 - 15:33 PDF icon भ्रमण आदेश मलेपफा नं. २२३.pdf
दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल मलेप फा न‌‍ं. २२४ ०७९/८० 07/19/2023 - 15:32 PDF icon दैनिक तथा भ्रमण खर्चको बिल मलेप फा न‌‍ं. २२४ new.pdf
कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (ख) सहायक स्तर ०७९/८० 07/19/2023 - 15:31 PDF icon कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारम (ख) सहायक स्तर.pdf
कार्य सम्पादन मुल्यांकन फारम (ख) सहायक स्तर स्वास्थ्य तर्फ ०७९/८० 07/19/2023 - 15:26 उपलब्ध छैन
बीउ बिजन निरीक्षक तथाबीउ बिजन विश्लेषकको फारम ०७९/८० 11/15/2022 - 12:08 PDF icon बीउ बिजन निरीक्षक तथाबीउ बिजन विश्लेषकको फारम.pdf